Γεωργιάδης Πάτροκλος
Γεωργιάδης Πάτροκλος

Καθηγητής τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2310 996046 || E-mail || Website

Θεματικές ενότητες : Σχεδιασμός συστημάτων, Οικονομική σκοπιμότητα, Προγραμματισμός και έλεγχος Παραγωγής

Γιοβάνης Νικόλαος
Γιοβάνης Νικόλαος

Επίκουρος Καθηγητής τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

23210 49258 || E-mail || Website

Θεματικές ενότητες : Εργασιακές Σχέσεις, Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων

Δασίλας Απόστολος
Δασίλας Απόστολος

Επίκουρος Καθηγητής τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

2310 891848 || E-mail || Website

Θεματικές ενότητες : Χρηματοοικονομική, Τραπεζικά

Δελιάς Παύλος
Δελιάς Παύλος

Επίκουρος Καθηγητής τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

2510 462368 || E-mail || Website

Θεματικές ενότητες : Διοίκηση Επιχειρήσεων, Συστήµατα Πληροφοριών Διοίκησης

Δημητρίου Στυλιανός
Δημητρίου Στυλιανός

Επιστημονικός Συνεργάτης, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

23210 49279 || E-mail || Website

Θεματικές ενότητες : Δίκτυα Υπολογιστών, Τεχνολογίες Διαδικτύου, Διαδικτυακές Εφαρμογές

Ευαγγελίδης Κωνσταντίνος
Ευαγγελίδης Κωνσταντίνος

Αναπληρωτής Καθηγητής τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

23210 49406 || E-mail || Website

Θεματικές ενότητες : Πληροφοριακά Συστήματα

Ζιγκερίδης Δημήτριος
Ζιγκερίδης Δημήτριος

Ορκωτός ελεγκτής

E-mail

Θεματικές ενότητες : Ελεγκτική, Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Ζωιτσάς Άγγελος
Ζωιτσάς Άγγελος

Ε. ορκωτός ελεγκτής, Εργαστηριακός Συνεργάτης, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

E-mail

Θεματικές ενότητες : Ελεγκτική, Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Καραβασίλης Ιωάννης
Καραβασίλης Ιωάννης

Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ Σερρών, π. Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων

E-mail || Website

Θεματικές ενότητες : Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Καρακίτσιου Αθανασία
Καρακίτσιου Αθανασία

Καθηγήτρια Εφαρμογών τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

23210 49223 || E-mail || Website

Θεματικές ενότητες : Ποσοτικές Μέθοδοι στην Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων, Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Βελτιστοποίηση

Καρανάσιος Νικόλαος
Καρανάσιος Νικόλαος

Επίκουρος Καθηγητής τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

23210 49309 || E-mail || Website

Θεματικές ενότητες : Λογιστική, Διοίκηση Επιχειρήσεων

Κατρακυλίδης Κωνσταντίνος
Κατρακυλίδης Κωνσταντίνος

Καθηγητής τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2310 996467 || E-mail || Website

Θεματικές ενότητες : Στατιστική, Οικονομετρία

Κύδρος Δημήτριος
Κύδρος Δημήτριος

Επίκουρος Καθηγητής τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

23210 49268 || E-mail || Website

Θεματικές ενότητες : Πληροφοριακά Συστήματα

Κωνσταντινίδης Χρήστος
Κωνσταντινίδης Χρήστος

Επιστημονικός Συνεργάτης, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

E-mail

Θεματικές ενότητες : Οικονομία, Γεωπονία

Μελάς Δημήτριος
Μελάς Δημήτριος

Δρ. Επιθεωρητής Υπουργείου Οικονομικών

E-mail

Θεματικές ενότητες : Φορολογία, Φορολογικός έλεγχος, Διεθνής φορολογικός έλεγχος

Μιχιώτης Αθανάσιος
Μιχιώτης Αθανάσιος

Καθηγητής σχολής Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

697 2008452 || E-mail || Website

Θεματικές ενότητες : Προγραμματισμός και λειτουργία παραγωγικών συστημάτων

Μπεκιάρης Μιχαήλ
Μπεκιάρης Μιχαήλ

Επίκουρος Καθηγητής τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

E-mail || Website

Θεματικές ενότητες : Λογιστική, Εσωτερικός έλεγχος, Ελεγκτική, Χρηματοοικονομική

Ταργουτζίδης Αντώνιος
Ταργουτζίδης Αντώνιος

Δρ. Οικονομικών, Ελεύθερος Επαγγελματίας

Θεματικές ενότητες : Ανθρώπινοι Πόροι, Υγεία και Ασφάλεια

Τσουρέλα Μαρία
Τσουρέλα Μαρία

Επίκουρη Καθηγήτρια τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

E-mail

Θεματικές ενότητες : Μάρκετινγκ, e-Marketing

Φωλίνας Δημήτριος
Φωλίνας Δημήτριος

Επίκουρος Καθηγητής τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

23510 20940 || E-mail || Website

Θεματικές ενότητες : Διοίκηση Logistics και Εφοδιαστικής Αλυσίδας, e-Logistics, Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα