Σκοπός του μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η θεωρητική διερεύνηση της ελεγκτικής επιστήμης στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Μέσα από την παράθεση της έννοιας, των σκοπών, των διακρίσεων και των ειδών της ελεγκτικής, παρουσιάζεται η οριοθέτηση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου αρχών και μεθόδων διενέργειας εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων στις οικονομικές μονάδες. Γενικότερα, επιδιώκεται η παροχή νέων εξειδικευμένων γνώσεων σε ελεγκτικά θέματα και ζητήματα.

 

Περίγραμμα του μαθήματος

Γενικά παραδεκτές αρχές Λογιστικής και Ελεγκτικής. Εννοιολογικό και νομικό πλαίσιο ελέγχου. Μεθοδολογία ελεγκτικής (Εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου). Αξιολόγηση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Αποδεικτικά στοιχεία και τεκμήρια. Φύλλα εργασίας και Εκθέσεις ελέγχου. Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου. Ανάλυση λογαριασμών οικονομικών καταστάσεων από την ελεγκτική πλευρά (σκοπός, διαδικασία και κίνδυνος ελέγχου κάθε κατηγορίας λογαριασμού). Έλεγχος επιμέρους στοιχείων. Θεωρία και πρακτική της ελεγκτικής των δημοσιευόμενων λογιστικών καταστάσεων των επιχειρήσεων. Θέματα φορολογικού ελέγχου. Ελεγκτικά πρότυπα. Ελεγκτική και Η/Υ. Αναφορά στα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα. Μελέτες περιπτώσεων (Case studies).

 

Ενδεικτική βιβλιογραφία
 1. Καζαντζής, Χ. (2005) «Ελεγκτική-Εσωτερικός Έλεγχος», εκδόσεις Πανεπιστημίου, Πειραιάς.
 2. Παπαστάθης, Π. (2003) «Ο Σύγχρονος Εσωτερικός Έλεγχος στις Επιχειρήσεις-Οργανισμούς και η πρακτική εφαρμογή του», τόμος Α και Β, εκδόσεις ΟΠΑΠ, Αθήνα.
 3. Τσακλάγκανος, Α. (2005) «Ελεγκτική», εκδόσεις Αδελφοί Κυριακίδη ΑΕ, Θεσσαλονίκη, ISBN 960-343-140-0.
 4. Παπάς, Α. (2000) «Ελεγκτική», εκδόσεις Μπένου, Αθήνα.
 5. Κάντζου Κ. & Χονδράκη Α. (2006) «Ελεγκτική Θεωρία και Πρακτική ΙΙ», εκδόσεις Σταμούλη Α.Ε,. Αθήνα.
 6. Sawyer B. Lawrence (2003) «Sawyer’s Internal Auditing. The practise of Modern Internal Auditing», The Institute of Internal Auditors, 5th edition, ISBN 0-89413-509-0.
 7. Meigs W.B, Larsen J.E. and Meigs R.F. (1978) «Ελεγκτική» Μετάφραση: Θ. Διαμαντόπουλος, Ι. Ταλαρούγκας, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα.
 8. Σημειώσεις σε ελεγκτικά και φορολογικά θέματα.

 

Υπεύθυνος μαθήματος
 • Δρογαλάς Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

 

Προσκεκλημένοι διδάσκοντες και ομιλητές
 • Μπεκιάρης Μιχαήλ, Επίκουρος Καθηγητής τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • Μελάς Δημήτριος, Δρ. Επιθεωρητής Υπουργείου Οικονομικών