Παράταση προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για το νέο κύκλο σπουδών

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής υποψήφιων φοιτητών για το νέο κύκλο σπουδών παρατείνεται μέχρι την Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2018

Διόρθωση στο Πρόγραμμα Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2018

Ανακοινώνεται ότι η εξέταση του μαθήματος Εφαρμοσμένη Κοστολόγηση, θα πραγματοποιηθεί στις 24-09, αντί στις 18-09. Το διορθωμένο Πρόγραμμα της Επαναληπτικής Εξεταστικής, Σεπτεμβρίου 2018, υπάρχει εδώ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-19

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 9ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων» (MBA), για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, το οποίο θα λειτουργεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 2897/13-07-2018

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Κουμαρά Μαρίας

Tη Δευτέρα 2 Ιουλίου και ώρα 12.00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Κουμαρά Μαρία με θέμα: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ. ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται  από τους κ.κ. Δρογαλά Γεώργιο,

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Καραμάνη Ελένης

Τη Δευτέρα 2 Ιουλίου και ώρα 12.00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Καραμάνη Eλένης με θέμα: «Υπολογισμός Αξίας σε κίνδυνο (VaR) – Εκτίμηση κινδύνου σε χαρτοφυλάκιο τράπεζας», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται  από τους κ.κ. Κωνσταντινίδη Χρήστο,

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Κυριαζοπούλου Ζηνοβίας

Τη Δευτέρα 2 Ιουλίου και ώρα 12.30 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Κυριαζοπούλου Ζηνοβίας με θέμα: «Οικονομοτεχνική μελέτη σκοπιμότητας της επένδυσης κατασκευής και λειτουργίας ενός κολυμβητηρίου στο Δήμο Ηράκλειας», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται  από τους κ.κ.

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Πλακαντάρα Σοφίας

Την Πέμπτη  28 Ιουνίου και ώρα 16.00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Πλακαντάρα Σοφίας με θέμα: «Προσδιορισμός Ποιοτικών Παραμέτρων θερμομονωτικού υλικού σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 13162:2013 και σύγκρισή του με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 14509:2013. Στατιστική

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Ντισλή Ευαγγελίας

Την Πέμπτη 28 Ιουνίου και ώρα 15.30 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Ντισλή Ευαγγελίας με θέμα: «Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Οικονομικών Καταστάσεων 4 εταιρειών  του κλάδου Συμπληρώματα Διατροφής  για το χρονικό διάστημα 2005-2013 με τη χρήση αριθμοδεικτών αποδοτικότητας», ενώπιον