Χορήγηση υποτροφιών εαρινού εξαμήνου 2016-17

Ανακοινώνεται ότι με την αριθμ. 5/19.07.2017 απόφαση της Σ.Ε. θα χορηγηθούν εννέα (9) μερικές υποτροφίες επίδοσης, σε φοιτητές των οποίων ο μέσος όρος βαθμολογίας είναι από εννέα (9,0) και πάνω, που θα καλύπτουν το 50% των διδάκτρων, ως εξής :

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Μοναστηρίδη Αφροδίτης

Την Πέμπτη 20.07.2017 και ώρα 12.00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Μοναστηρίδη Αφροδίτης με θέμα «Κατασκευή ηλεκτρονικού καταστήματος μέσω πλατφόρμας Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου –ΣΔΠ- σε τοπικό περιβάλλον Ηλεκτρονικού Υπολογιστή», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ.

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Ζέζου Σταυρούλας

Την Τρίτη 04.07.2017 και ώρα 15.00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Ζέζου Σταυρούλας με θέμα «Συγχωνεύσεις και λογιστική επίδοση εισηγμένων εταιρειών κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ.

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Πλιάτσικα Άννας

Την Τρίτη 04.07.2017 και ώρα 14.30 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Πλιάτσικα Άννας με θέμα «Χρηματοοικονομική & στατιστική ανάλυση της εταιρίας FIBRAN Α.Ε. σε περιόδους οικονομικής κρίσης», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Παντελίδη Παναγιώτη,

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Ανδρεάδου Παναγιώτας

Την Τρίτη 04.07.2017 και ώρα 13.30 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Ανδρεάδου Παναγιώτας με θέμα «Έρευνα Ικανοποίησης Πολιτών από την Τεχνική Υπηρεσία στον Δήμο Ν. Ζίχνης», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Βράνα Βασιλική, Καραβασίλη

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Σαββίδου Μαρίας

Την Τρίτη 04.07.2017 και ώρα 13.00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Σαββίδου Μαρίας με θέμα «Παράγοντες ικανοποίησης και πιστότητας πελατών σε χώρο προσωπικής γυμναστικής, με έμφαση στις σχέσεις αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας με το ανθρώπινο δυναμικό», ενώπιον της τριμελούς

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Ξουρίδα Ευαγγελίας

Την Τρίτη 04.07.2017 και ώρα 14.00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Ξουρίδα Ευαγγελίας με θέμα «Ο Δήμος Ν. Ζίχνης από τον Καποδίστρια στον Καλλικράτη. Ικανοποίηση των πολιτών από το νέο Δήμο Ν. Ζίχνης.», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών

Στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΜΒΑ, του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων το οποίο αυτοχρηματοδοτείται, η Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, με την αριθμ.96/13/21-6-2017 (ΑΔΑ Ω0ΕΑ469143-Ζ91) απόφαση της, πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας του Πασσιά Δημητρίου

Την Τετάρτη 28.06.2017 και ώρα 14.15 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματκής εργασίας του Πασσιά Δημητρίου με θέμα: «Επιτροπή Ελέγχου και Εσωτερικός Έλεγχος», ενώπιον τις τριμελούς επτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Δρογαλά Γεώργιο, Παντελίδη Παναγιώτη και Παζάρσκη Μιχαήλ. Ο Διευθυντής