Παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Σταμπούλογλου Ιωσήφ

Την  Πέμπτη  6  Απριλίου  και  ώρα  15.15  θα  γίνει  παρουσίαση  της διπλωματικής  εργασίας  του  Σταμπούλογλου Ιωσήφ   με  θέμα:  «ΑΠΑΤΗ,  ΔΙΑΦΘΟΡΑ  ΚΑΙ ΚΑΚΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑΟ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΓΛΚ)ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Γαλάνη Μαγδαληνής

Την Πέμπτη 6 Απριλίου ¨και ώρα 14,30 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Γαλάνη Μαγδαληνής με θέμα: «Αξιολόγηση των συγχωνεύσεων ελληνικών εισηγμένων εταιρειών με έμφαση στην παραγωγικότητα της εργασίας: μια εμπειρική διερεύνηση από χρηματοοικονομική λογιστική θεώρηση», ενώπιον της τριμελούς

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Γεράκη Στεργιανής

Τη Δευτέρα 27 Μαρτίου και ώρα 15:30 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Γεράκη Στεργιανής με θέμα:»ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Μπαλτζή Κυριακής

Την Πέμπτη 16 Μαρτίου και ώρα 17.00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Μπαλτζή Κυριακής με θέμα: «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους

Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας της Παπαχρήστου Αγγελικής

Την Πέμπτη 16 Μαρτίου και ώρα 16.30 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Παπαχρήστου Αγγελικής με θέμα: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΠΑΤΗΣ», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Δρογαλά Γεώργιο, Παντελίδη Παναγιώτη και Παζάρσκη Μιχαήλ.

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Λουάρη Σαμπιόλα

Την Τετάρτη 1 Μαρτίου και ώρα 16.45 θα γίνει παρουσίαση τη διπλωματικής εργασίας της Λουάρη Σαμπιόλα  με θέμα: «Απόψεις για τον εσωτερικό έλεγχο σε αλυσίδες λιανοπώλησης», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Δρογαλά Γεώργιο, Παζάρσκη Μιχαήλ και

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Σιώπη Στυλιανής

Την Πέμπτη 2 Μαρτίου και ώρα 18.30 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Σιώπη Στυλιανής  με θέμα «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟTHTA ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΣΩ BALANCED SCORECARD ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Δρογαλά Γεώργιο, Γιοβάνη

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας του Τζανίδη Μάρκου

Την Πέμπτη 2 Μαρτίου και ώρα 17.00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Τζανίδη Μάρκου με θέμα: «Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΤΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από

Παροσίαση διπλωματικής εργασίας της Καρδάκου Αγνής

Την Πέμπτη 2 Μαρτίου και ώρα 16.30 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Καρδάκου Αγνής με θέμα «Εσωτερικός Έλεγχος και Διαχείριση Επιχειρησιακών Κινδύνων», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Δρογαλά Γεώργιο, Παντελίδη Παναγιώτη και Βράνα Βασιλική.

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Χαραλαμπίδου Ειρήνης

Την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου και ώρα  13.00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Χαραλαμπίδου Ειρηνης με θέμα «Μέτρηση της Αποδοτικότητας των Δημόσιων Νοσοκομείων – Η περίπτωση του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών «, ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους