Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Πλιόσκα Πασχαλίας

Τη Δευτέρα 16 Απριλίου και ώρα 15,30 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Πλιόσκα Πασχαλίας με θέμα : » Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΜΙΑ ΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ», ενώπιον

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας του Μπίκου Γεωργίου

Τη Δευτέρα 19 Μαρτίου και ώρα 15.30 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Μπίκου Γεωργίου με θέμα: «O ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ – ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Δρογαλά Γεώργιο, Παντελίδη

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας του Μπουναρέλη Γεωργίου

Τη Δευτέρα 22.01.2018 και ώρα 15.30 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Μπουναρέλη Γεωργίου με θέμα: «Μελέτη Οικονομικής Σκοπιμότητας για Δημιουργία Δορυφορικής Μονάδας Παραγωγής και Εμπορίας Μανιταριών του Είδους Pleurotus Ostreatus»», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας του Θεοχαρίδη Θεοχάρη

Την Πέμπτη 11 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 13.00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Θεοχαρίδη Θεοχάρη, με θέμα: «Μελέτη της ανταγωνιστικότητας του κλάδου των αλλαντικών και κρεατοσκευασμάτων» ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Κωνσταντινίαδη Χρήστο, Δημητριάδη

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας του Γούλα Ευάγγελου

Την Πέμπτη 21.12.2017 και ώρα 17.00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Γούλα Ευάγγελου με θέμα: «Κοστολόγηση Βιομηχανίας Μαρμάρου«, ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Παντελίδη Παναγιώτη, Αθανάσαινα Αθανάσιο και Γιοβάνη Νικόλαο. Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας Μαντιού Στυλιανού

Την Πέμπτη 21.12.2017 και ώρα 16.30 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Μαντιού Στυλιανού με θέμα: «ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ LIVE ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τις κ.κ. Τσουρέλα Μαρία, Βράνα

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Καπασακαλή Ζωής

Την Πέμπτη 14.12.2017 και ώρα 14.00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της  Καπασακαλή Ζωής με θέμα: « Μελέτη του κλάδου των αλκοολούχων ποτών στην Ελλάδα», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Κωνσταντινίδη Χρήστο, Αθανάσαινα Αθανάσιο και

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας του Θεσσαλονικέος Δημητρίου

Τη Δευτέρα 23.10.2017 και ώρα 15.00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Θεσσαλονικέος Δημητρίου με θέμα: « Η παρακίνηση και η ικανοποίηση σε Δημοσίους Υπαλλήλους, μελέτη περίπτωσης στα πλαίσια της διαθεσιμότητας», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Αθανασιάδου Αθανασίας

Την Παρασκευή 01.09.2017 και ώρα 12.00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Αθανασιάδου Αθανασίας με θέμα: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ», ενώπιον της

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Μοναστηρίδη Αφροδίτης

Την Πέμπτη 20.07.2017 και ώρα 12.00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Μοναστηρίδη Αφροδίτης με θέμα «Κατασκευή ηλεκτρονικού καταστήματος μέσω πλατφόρμας Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου –ΣΔΠ- σε τοπικό περιβάλλον Ηλεκτρονικού Υπολογιστή», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ.