Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας του Πασσιά Δημητρίου

Την Τετάρτη 28.06.2017 και ώρα 14.15 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματκής εργασίας του Πασσιά Δημητρίου με θέμα: «Επιτροπή Ελέγχου και Εσωτερικός Έλεγχος», ενώπιον τις τριμελούς επτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Δρογαλά Γεώργιο, Παντελίδη Παναγιώτη και Παζάρσκη Μιχαήλ. Ο Διευθυντής

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Τσιγαρίδα Νεκταρίας

Την Τετάρτη 28.06.2017 και ώρα 13.00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Τσιγαρίδα Νεκταρίας με θέμα «ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ», ενώπιον  της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Μουζά-Λαζαρίδη Άννα-Μαρία, Κεχρή Ευάγγελο και Γιοβάνη Νικόλαο. Ο Διευθυντής του

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Δεμερτζή Αναστασίας

Τη Δευτέρα 26.06.2017 και ώρα 16.00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Δεμερτζή Αναστασίας  με θέμα «Διερεύνηση συγχωνεύσεων και επιχειρηματικής επίδοσης τραπεζικών επιχειρήσεων κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα», ενώπιον  της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Δερμένη Έλενας

Την Τετάρτη 21 Ιουνίου και ώρα 13:00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Δερμένη Έλενας με θέμα: «Η προώθηση κρασιού μέσω Social Media: Η περίπτωση τού Instagram», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Πασχαλούδη Δημήτριο, Βράνα

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Μπαρμπουτίδου Αικατερίνης

Την Τρίτη 20 Ιουνίου και ώρα 18:30 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Μπαρμπουτίδου Αικατερίνης με θέμα: «Μέτρηση της ικανοποίησης των δημοτών και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του τμήματος αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων του Δήμου Σερρών», ενώπιον της

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Αποστολίδου Αλεξάνδρας

Την Τρίτη 20 Ιουνίου και ώρα 18:00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Αποστολίδου Αλεξάνδρας με θέμα: «Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τις ανάγκες δικαιούχων του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης πρώην Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Χατζητόλιου Πασχαλίας

Την Τρίτη 30.05.2017 και ώρα 12.00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Χατζητόλιου Πασχαλίας  με θέμα «Κ.Ε.Π.:ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ-ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ», ενώπιον  της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Τσουρέλα Μαρία, Κεχρή Ευάγγελο και Γιοβάνη Νικόλαο.

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Συμπιλίδου Φωτεινής

Την Τετάρτη 28.06.2017 και ώρα 16.00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Συμπιλίδου Φωτεινής  με θέμα «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση(e-Government): η περίπτωση του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ», ενώπιον  της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Πασχαλούδη Δημήτριο, Τσουρέλα Μαρία,  και Γιοβάνη Νικόλαο.

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Λατρόβαλη Χρυσοβαλάντη

Την Πέμπτη 25 Μαΐου και ώρα 17.45 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Λατρόβαλη Χρυσοβαλάντη με θέμα: «Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου στους Δημόσιους Οργανισμούς-Εσωτερικός Έλεγχος Τελωνείων», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Δρογαλά Γεώργιο, Παζάρσκη Μιχαήλ και

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Καραπασχάλη Χρυσούλας

Τη Δευτέρα 22 Μαϊου και ώρα 13.00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Καραπασχάλη Χρυσούλας με θέμα: «Αξιολόγηση Πληροφοριακού Συστήματος Εργάνη», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ.  Δρογαλά Γεώργιο, Γιοβάνη Νικόλαο και Παζάρσκη Μιχαήλ. Ο Διευθυντής

RSS
Facebook
Twitter