Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Αθανασιάδου Αθανασίας

Την Παρασκευή 01.09.2017 και ώρα 12.00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Αθανασιάδου Αθανασίας με θέμα: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ», ενώπιον της

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Μοναστηρίδη Αφροδίτης

Την Πέμπτη 20.07.2017 και ώρα 12.00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Μοναστηρίδη Αφροδίτης με θέμα «Κατασκευή ηλεκτρονικού καταστήματος μέσω πλατφόρμας Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου –ΣΔΠ- σε τοπικό περιβάλλον Ηλεκτρονικού Υπολογιστή», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ.

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Ζέζου Σταυρούλας

Την Τρίτη 04.07.2017 και ώρα 15.00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Ζέζου Σταυρούλας με θέμα «Συγχωνεύσεις και λογιστική επίδοση εισηγμένων εταιρειών κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ.

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Πλιάτσικα Άννας

Την Τρίτη 04.07.2017 και ώρα 14.30 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Πλιάτσικα Άννας με θέμα «Χρηματοοικονομική & στατιστική ανάλυση της εταιρίας FIBRAN Α.Ε. σε περιόδους οικονομικής κρίσης», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Παντελίδη Παναγιώτη,

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Ανδρεάδου Παναγιώτας

Την Τρίτη 04.07.2017 και ώρα 13.30 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Ανδρεάδου Παναγιώτας με θέμα «Έρευνα Ικανοποίησης Πολιτών από την Τεχνική Υπηρεσία στον Δήμο Ν. Ζίχνης», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Βράνα Βασιλική, Καραβασίλη

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Σαββίδου Μαρίας

Την Τρίτη 04.07.2017 και ώρα 13.00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Σαββίδου Μαρίας με θέμα «Παράγοντες ικανοποίησης και πιστότητας πελατών σε χώρο προσωπικής γυμναστικής, με έμφαση στις σχέσεις αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας με το ανθρώπινο δυναμικό», ενώπιον της τριμελούς

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Ξουρίδα Ευαγγελίας

Την Τρίτη 04.07.2017 και ώρα 14.00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Ξουρίδα Ευαγγελίας με θέμα «Ο Δήμος Ν. Ζίχνης από τον Καποδίστρια στον Καλλικράτη. Ικανοποίηση των πολιτών από το νέο Δήμο Ν. Ζίχνης.», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας του Πασσιά Δημητρίου

Την Τετάρτη 28.06.2017 και ώρα 14.15 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματκής εργασίας του Πασσιά Δημητρίου με θέμα: «Επιτροπή Ελέγχου και Εσωτερικός Έλεγχος», ενώπιον τις τριμελούς επτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Δρογαλά Γεώργιο, Παντελίδη Παναγιώτη και Παζάρσκη Μιχαήλ. Ο Διευθυντής

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Τσιγαρίδα Νεκταρίας

Την Τετάρτη 28.06.2017 και ώρα 13.00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Τσιγαρίδα Νεκταρίας με θέμα «ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ», ενώπιον  της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Μουζά-Λαζαρίδη Άννα-Μαρία, Κεχρή Ευάγγελο και Γιοβάνη Νικόλαο. Ο Διευθυντής του

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Δεμερτζή Αναστασίας

Τη Δευτέρα 26.06.2017 και ώρα 16.00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Δεμερτζή Αναστασίας  με θέμα «Διερεύνηση συγχωνεύσεων και επιχειρηματικής επίδοσης τραπεζικών επιχειρήσεων κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα», ενώπιον  της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους