Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας του ΚΟΥΛΙΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Τη Δευτέρα 18 Μαρτίου και ώρα 14.45 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του ΚΟΥΛΙΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ με θέμα:”Η Συνεισφορά του Εσωτερικού Ελέγχου στον Έλεγχο Απάτης“,  ενώπιον της τριμελούς επιτροπής η οποία αποτελείται από τους κ.κ. Δρογαλά Γεώργιο. Παζάρσκη Μιχαήλ  και

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Παλούση Μαρίας

Τη Δευτέρα 18 Μαρτίου και ώρα 14.15 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Παλούση Μαρίας με θέμα:”Διερεύνηση των παραγόντων  που επηρεάζουν την απόφαση των εξωτερικών ελεγκτών να βασιστούν στο έργο του εσωτερικού ελέγχου“,  ενώπιον της τριμελούς επιτροπής η οποία

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας του Σγουρομάλλη Χρήστου

Την Πέμπτη 07 Μαρτίου και ώρα 14.30 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Σγουρομάλλη Χρήστου με θέμα: “Οι επιδράσεις της συνταξιοδότησης στους στρατιωτικούς“,  ενώπιον της τριμελούς επιτροπής η οποία αποτελείται από τους κ.κ. Μουζά-Λαζαρίδη Άννα-Μαρία, Δημητριάδη Σωτήριο και Κεχρή

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Χρόνη Μάλαμα

Τη Δευτέρα 04 Μαρτίου και ώρα 14.30 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Χρόνη Μάλαμα με θέμα:”Η λογιστική επίδοση εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετά από συγχωνεύσεις ανά βιομηχανικό κλάδο κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης“,  ενώπιον της τριμελούς επιτροπής

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Μιχαηλίδου Σοφίας

Τη Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου και ώρα 14.30 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Μιχαηλίδου Σοφίας με θέμα:  “” ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ- ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΚΤΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (OFFSHORE”‘”, ενώπιον της τριμελούς επιτροπής η οποία αποτελείται από τους κ.κ. Δρογαλά Γεώργιο, Παζάρσκη Μιχαήλ,και Παντελίδη

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Ελεκίδου Φωτεινής

Τη Δευτέρα 15 Οκτωβρίου και ώρα 15.15 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Ελεκίδου Φωτεινής  με θέμα: “Η αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου των τραπεζικών ιδρυμάτων”, ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Δρογαλά Γεώργιο, Παντελίδη Παναγιώτη και

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Κουμαρά Μαρίας

Tη Δευτέρα 2 Ιουλίου και ώρα 12.00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Κουμαρά Μαρία με θέμα: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ. ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ”, ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται  από τους κ.κ. Δρογαλά Γεώργιο,

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Καραμάνη Ελένης

Τη Δευτέρα 2 Ιουλίου και ώρα 12.00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Καραμάνη Eλένης με θέμα: “Υπολογισμός Αξίας σε κίνδυνο (VaR) – Εκτίμηση κινδύνου σε χαρτοφυλάκιο τράπεζας”, ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται  από τους κ.κ. Κωνσταντινίδη Χρήστο,

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Κυριαζοπούλου Ζηνοβίας

Τη Δευτέρα 2 Ιουλίου και ώρα 12.30 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Κυριαζοπούλου Ζηνοβίας με θέμα: “Οικονομοτεχνική μελέτη σκοπιμότητας της επένδυσης κατασκευής και λειτουργίας ενός κολυμβητηρίου στο Δήμο Ηράκλειας”, ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται  από τους κ.κ.

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Πλακαντάρα Σοφίας

Την Πέμπτη  28 Ιουνίου και ώρα 16.00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Πλακαντάρα Σοφίας με θέμα: “Προσδιορισμός Ποιοτικών Παραμέτρων θερμομονωτικού υλικού σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 13162:2013 και σύγκρισή του με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 14509:2013. Στατιστική