Διδασκόμενα Μαθήματα

Στο πρώτο εξάμηνο, όλοι φοιτητές παρακολουθούν τα ίδια πέντε μαθήματα. Στο δεύτερο εξάμηνο, το μάθημα Διοίκηση Παραγωγής και Συστημάτων Παροχής Υπηρεσιών είναι υποχρεωτικό, ενώ ανάλογα με την κατεύθυνσή τους, οι φοιτητές επιλέγουν τέσσερα μαθήματα από τις δύο κατευθύνσεις.

 

Α’ Εξάμηνο

 

B’ Εξάμηνο
Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων
Κοστολόγηση & Ελεγκτική