Αθανάσαινας Αθανάσιος
Αθανάσαινας Αθανάσιος

Υπεύθυνος μαθήματος Διοικητική Οικονομική (101)

Αναπληρωτής Καθηγητής τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

23210 49261 || E-mail || Website

Θεματικές ενότητες : Εφαρμοσμένη Οικονομική, Οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη, Διεθνές εμπόριο και Επενδύσεις, Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή Έρευνα και Ποσοτικές Μέθοδοι, Εφαρμοσμένη Μαθηματική και Οικονομική Ανάλυση

Βράνα Βασιλική
Βράνα Βασιλική

Υπεύθυνη μαθήματος Ηλεκτρονικές Επιχειρήσεις (214)

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

23210 49312 || E-mail || Website

Θεματικές ενότητες : Συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, Ηλεκτρονικές επιχειρήσεις

Δημητριάδης Σωτήριος
Δημητριάδης Σωτήριος

Υπεύθυνος μαθημάτων Βελτιστοποίηση στη Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων (102) και Διοίκηση Παραγωγής και Συστημάτων Παροχής Υπηρεσιών (201)

Καθηγητής τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

23210 49280 || E-mail || Website

Θεματικές ενότητες : Διοίκηση Παραγωγής, Προσομοίωση, Βελτιστοποίηση, Ποσοτικές Μέθοδοι

Δρογαλάς Γεώργιος
Δρογαλάς Γεώργιος

Υπεύθυνος μαθήματος Ελεγκτική (222)

Επίκουρος Καθηγητής τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

2310 891537 || E-mail || Website

Θεματικές ενότητες : Λογιστική, Λογιστική Κόστους, Ελεγκτική, Εσωτερικός έλεγχος

Κεχρής Ευάγγελος
Κεχρής Ευάγγελος

Υπεύθυνος μαθημάτων Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (211) και Τεχνολογίες Βάσεων Δεδομένων (212)

Καθηγητής τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

23210 49238 || E-mail || Website

Θεματικές ενότητες : Προσομοίωση με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, Πληροφοριακά συστήματα

Μουζά - Λαζαρίδη Άννα - Μαρία
Μουζά – Λαζαρίδη Άννα – Μαρία

Υπεύθυνη μαθήματος Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων και Οργανωσιακή Συμπεριφορά (104)

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

23210 49231 || E-mail || Website

Θεματικές ενότητες : Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, Διοίκηση Οργανισμών, Οργανωσιακή Συμπεριφορά, Διοίκηση Δημόσιου Τομέα, Οικονομικά της Υγείας

Παζάρσκης Μιχαήλ
Παζάρσκης Μιχαήλ

Υπεύθυνος μαθήματος Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (223)

Επίκουρος Καθηγητής (υπό διορισμό) τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

E-mail

Θεματικές ενότητες : Χρηματοοικονομική Λογιστική, Συγχωνεύσεις και Εξαγορές

Παντελίδης Παναγιώτης
Παντελίδης Παναγιώτης

Υπεύθυνος μαθημάτων Λογιστική (105), Διοικητική Λογιστική (221) και Εφαρμοσμένη Κοστολόγηση (224)

Αναπληρωτής Καθηγητής τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

E-mail

Θεματικές ενότητες : Λογιστική, Κοστολόγηση, Διοικητική Λογιστική, Χρηματοοικονομική

Πασχαλούδης Δημήτριος
Πασχαλούδης Δημήτριος

Υπεύθυνος μαθήματος Μάρκετινγκ και Διοίκηση Πωλήσεων (103)

Καθηγητής τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

23210 49101 || E-mail || Website

Θεματικές ενότητες : Μάρκετινγκ

Χειλάς Κωνσταντίνος
Χειλάς Κωνσταντίνος

Υπεύθυνος μαθήματος Τεχνολογίες Διαδικτύου (213)

Αναπληρωτής Καθηγητής τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

23210 49369 || E-mail || Website

Θεματικές ενότητες : Τεχνολογίες Δικτύων Η/Υ, Ασφάλεια Επικοινωνιών και Δικτύων