Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Κ. Μακεδονίας ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)», για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με τις προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων, τον αριθμό εισακτέων, τις κατευθύνσεις του Προγράμματος, κ.λπ., θα ανακοινωθεί σύντομα, αμέσως μετά τη δημοσίευση σε ΦΕΚ της σχετικής απόφασης επανίδρυσης και λειτουργίας του Προγράμματος από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας παρακάτω για να σας ενημερώσουμε άμεσα όταν αυτό γίνει.

* indicates required