Διεύθυνση : ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, τέρμα Μαγνησίας, Σέρρες, ΤΚ 62124
Γραφείο : Γραμματεία τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ισόγειο κτιρίου Διοίκησης
Γραμματεία : Σεφερίδου Ιωάννα (09:00-15:00), Κωνσταντινίδου Ζωή (15:00-21:00)
Τηλέφωνο : 23210 49135 (09:00-15:00), 23210 49229 (15:00-20:00)
Fax : 23210 49165
Email : mba@teicm.gr