Το παρακάτω πρόγραμμα εξετάσεων αφορά το ακαδημαϊκό έτος 2017-18.

Α’ Εξάμηνο – Χειμερινό
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
05-02-2018 06-02-2018 07-02-2018 08-02-2018 09-02-2018
Λογιστική Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων και Οργανωσιακή Συμπεριφορά Μάρκετινγκ και Διοίκηση Πωλήσεων
17:00-19:30 17:00-19:30 17:00-19:30
12-02-2018 13-02-2018 14-02-2018 15-02-2018 16-02-2018
Βελτιστοποίηση στη Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων Διοικητική Οικονομική
17:00-19:30 17:00-19:30

 

Β’ Εξάμηνο – Εαρινό
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
19-06-2017 20-06-2017 21-06-2017 22-06-2017 23-06-2017
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης,
Εφαρμοσμένη Κοστολόγηση
Διοίκηση Παραγωγής και Συστημάτων Παροχής Υπηρεσιών
17:00-19:30 17:00-19:30
26-06-2017 27-06-2017 28-06-2017 29-06-2017 30-07-2017
Τεχνολογίες Βάσεων Δεδομένων,
Διοικητική Λογιστική
Ηλεκτρονικές Επιχειρήσεις,
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
17:00-19:30 17:00-19:30
03-07-2017 04-07-2017 05-07-2017 06-07-2017 07-07-2017
Τεχνολογίες Διαδικτύου,
Ελεγκτική
17:00-19:30