Το παρακάτω πρόγραμμα εξετάσεων αφορά το ακαδημαϊκό έτος 2018-19.

Επαναληπτικές Σεπτεμβρίου
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
10-09-2018 11-09-2018 12-09-2018 13-09-2018 14-09-2018
Λογιστική

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων και Οργανωσιακή Συμπεριφορά Βελτιστοποίηση στη Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων

Διοίκηση Παραγωγής και Συστημάτων Παροχής Υπηρεσιών
18:00-20:30 18:00-20:30 18:00-20:30
17-09-2018 18-09-2018 19-09-2018 20-09-2018 21-09-2018
Τεχνολογίες Διαδικτύου

Ελεγκτική
Ηλεκτρονικές Επιχειρήσεις Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διοικητική Οικονομική
Μάρκετινγκ και Διοίκηση Πωλήσεων

Διοικητική Λογιστική
18:00-20:30 18:00-20:30 18:00-20:30 18:00-20:30
24-09-2018 25-09-2018 26-09-2018 27-09-2018 28-09-2018
Εφαρμοσμένη Κοστολόγηση
18:00-20:30

 

Β’ Εξάμηνο – Εαρινό
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
17-06-2019 18-06-2019 19-06-2019 20-06-2019 21-06-2019
Εφαρμοσμένη Κοστολόγηση Τεχνολογίες Διαδικτύου Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων και Οργανωσιακή Συμπεριφορά
17:00-19:30 17:00-19:30 17:00-19:30
24-06-2019 25-06-2019 26-06-2019 27-06-2019 28-06-2019
Τεχνολογίες Βάσεων Δεδομένων

Διοικητική Λογιστική
Ηλεκτρονικές Επιχειρήσεις

Ελεγκτική
Διοίκηση Παραγωγής και Συστημάτων Παροχής Υπηρεσιών
17:00-19:30 17:00-19:30 17:00-19:30

 

Α’ Εξάμηνο – Χειμερινό
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
04-02-2019 05-02-2019 06-02-2019 07-02-2019 08-02-2019
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Βελτιστοποίηση στη Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων (ξεκινάει 17:00)

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων και Οργανωσιακή Συμπεριφορά (ξεκινάει 16:30)
17:00-19:30 17:00-19:30

16:30-18:30
11-02-2019 12-02-2019 13-02-2019 14-02-2019 15-02-2019
Διοικητική Οικονομική Λογιστική Μάρκετινγκ και Διοίκηση Πωλήσεων
17:00-19:30 17:00-19:30 17:00-19:30