Το παρακάτω πρόγραμμα εξετάσεων αφορά το ακαδημαϊκό έτος 2019-20.

Επαναληπτικές Σεπτεμβρίου
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09-09-2019 10-09-2019 11-09-2019 12-09-2019 13-09-2019
Ελεγκτική

Λογιστική
Διοικητική Λογιστική
17:00-19:00 17:00-19:00
16-09-2019 17-09-2019 18-09-2019 19-09-2019 20-09-2019
Βελτιστοποίηση στη Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων

Διοικητική Οικονομική
Διοίκηση Παραγωγής και Συστημάτων Παροχής Υπηρεσιών
17:00-19:00 17:00-19:00

 

Β’ Εξάμηνο – Εαρινό
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
17-06-2019 18-06-2019 19-06-2019 20-06-2019 21-06-2019
Εφαρμοσμένη Κοστολόγηση Τεχνολογίες Διαδικτύου Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων και Οργανωσιακή Συμπεριφορά
17:00-19:30 17:00-19:30 17:00-19:30
24-06-2019 25-06-2019 26-06-2019 27-06-2019 28-06-2019
Τεχνολογίες Βάσεων Δεδομένων

Διοικητική Λογιστική
Ηλεκτρονικές Επιχειρήσεις

Ελεγκτική
Διοίκηση Παραγωγής και Συστημάτων Παροχής Υπηρεσιών
17:00-19:30 17:00-19:30 17:00-19:30

 

Α’ Εξάμηνο – Χειμερινό
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
10-02-2020 11-02-2020 12-02-2020 13-02-2020 14-02-2020
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Βελτιστοποίηση στη Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων (ξεκινάει 17:00)

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων και Οργανωσιακή Συμπεριφορά (ξεκινάει 16:30)
17:00-19:30 17:00-19:30

16:30-18:30
17-02-2020 18-02-2020 19-02-2020 20-02-2020 21-02-2020
Διοικητική Οικονομική Λογιστική Μάρκετινγκ και Διοίκηση Πωλήσεων
17:00-19:30 17:00-19:30 17:00-19:30