Το παρακάτω πρόγραμμα εξετάσεων αφορά το ακαδημαϊκό έτος 2017-18.

Α’ Εξάμηνο – Χειμερινό
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
05-02-2018 06-02-2018 07-02-2018 08-02-2018 09-02-2018
Λογιστική Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων και Οργανωσιακή Συμπεριφορά Μάρκετινγκ και Διοίκηση Πωλήσεων
17:00-19:30 17:00-19:30 17:00-19:30
12-02-2018 13-02-2018 14-02-2018 15-02-2018 16-02-2018
Βελτιστοποίηση στη Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων Διοικητική Οικονομική
17:00-19:30 17:00-19:30

 

Β’ Εξάμηνο – Εαρινό
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
18-06-2018 19-06-2018 20-06-2018 21-06-2018 22-06-2018
Διοίκηση Παραγωγής και Συστημάτων Παροχής Υπηρεσιών Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης,
Διοικητική Λογιστική
17:00-19:30 17:00-19:30
25-06-2018 26-06-2018 27-06-2018 28-06-2018 29-06-2018
Τεχνολογίες Βάσεων Δεδομένων,
Εφαρμοσμένη Κοστολόγηση
Ηλεκτρονικές Επιχειρήσεις,
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
17:00-19:30 17:00-19:30
02-07-2018 03-07-2018 04-07-2018 05-07-2018 06-07-2018
Τεχνολογίες Διαδικτύου,
Ελεγκτική
17:00-19:30