Το παρακάτω πρόγραμμα εξετάσεων αφορά το ακαδημαϊκό έτος 2017-18.

Επαναληπτικές Σεπτεμβρίου
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
10-09-2018 11-09-2018 12-09-2018 13-09-2018 14-09-2018
Λογιστική

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων και Οργανωσιακή Συμπεριφορά Βελτιστοποίηση στη Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων

Διοίκηση Παραγωγής και Συστημάτων Παροχής Υπηρεσιών
18:00-20:30 18:00-20:30 18:00-20:30
17-09-2018 18-09-2018 19-09-2018 20-09-2018 21-09-2018
Τεχνολογίες Διαδικτύου

Ελεγκτική
Ηλεκτρονικές Επιχειρήσεις Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διοικητική Οικονομική
Μάρκετινγκ και Διοίκηση Πωλήσεων

Διοικητική Λογιστική
18:00-20:30 18:00-20:30 18:00-20:30 18:00-20:30
24-09-2018 25-09-2018 26-09-2018 27-09-2018 28-09-2018
Εφαρμοσμένη Κοστολόγηση
18:00-20:30

 

Β’ Εξάμηνο – Εαρινό
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
18-06-2018 19-06-2018 20-06-2018 21-06-2018 22-06-2018
Διοίκηση Παραγωγής και Συστημάτων Παροχής Υπηρεσιών Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

Διοικητική Λογιστική
17:00-19:30 17:00-19:30
25-06-2018 26-06-2018 27-06-2018 28-06-2018 29-06-2018
Τεχνολογίες Βάσεων Δεδομένων

Εφαρμοσμένη Κοστολόγηση
Ηλεκτρονικές Επιχειρήσεις

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
17:00-19:30 17:00-19:30
02-07-2018 03-07-2018 04-07-2018 05-07-2018 06-07-2018
Τεχνολογίες Διαδικτύου

Ελεγκτική
17:00-19:30

 

Α’ Εξάμηνο – Χειμερινό
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
05-02-2018 06-02-2018 07-02-2018 08-02-2018 09-02-2018
Λογιστική Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων και Οργανωσιακή Συμπεριφορά Μάρκετινγκ και Διοίκηση Πωλήσεων
17:00-19:30 17:00-19:30 17:00-19:30
12-02-2018 13-02-2018 14-02-2018 15-02-2018 16-02-2018
Βελτιστοποίηση στη Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων Διοικητική Οικονομική
17:00-19:30 17:00-19:30